Print monitor

1. Instalace

Instalaci stáhněte zde. Přihlaste se jako Administrator. Spusťte instalační program a postupujte dle instrukcí. Po úspěšné instalaci si můžete zkontrolovat jestli služba běží (Start -> Ovládací panely -> Nástroje pro správu -> Služby).

2. Nastavení

Nastavení se provádí přes webové rozhraní na portu 9050. Zadejte do adresního řádku prohlížeče http://localhost:9050. Výchozí jméno je admin a heslo 1234.

Po úspěšném přihlášení se objeví následující stránka:

page

Jako první je vhodné změnit heslo pro přístup na záložce "Administrátor".

Nastavení modulů - nabídka se zobrazuje podle toho které moduly jsou dostupné. Každý modul lze vyřadit z činnosti odškrtnutím pole "Aktivní". Další položky jsou specifické pro každý modul. Po uložení nastavení není třeba službu restartovat.

page

2. Funkčnost

Jestliže je služba spuštěná tak se každý tisk na lokální tiskárně ihned zaznamená do textového logu (soubor print_log.pmlog v adresáři kde je nainstalována služba - standardně C:\Program files\PM\print_log.pmlog).

V případě že není aktivován žádný plugin, tak se záznamy o tisku přidávají na konec souboru print_log.pmlog.

V případě že je aktivní nějaký plugin, tak se vytvořený print_log.pmlog předá postupně všem aktivním pluginům (každý plugin provede příslušnou akci - např. odešle log na FTP) a následně se print_log.pmlog vymaže. Provádění pluginů nenásleduje bezprostředně po tisku ale po určité časové prodlevě a v závislosti na vytížení počítače.

Jestliže je aktivní nějaký plugin a odeslání se nezdaří je print_log.pmlog přejmenován na datum_čas.pmlog a ponechán v adresáři. Při dalším odesílání se všechny neodeslané logy sloučí dohromady a pokusí se znovu odeslat (od verze 1.3.11).